Oznamy úradu samosprávneho kraja

Späť
×

Prečítanie oznamu bolo potvrdené 2.3.2022 20:09

Oznam: Spôsob úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a lieky pre utečencov z Ukrajiny - oznam

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v súvislosti so situáciou na Ukrajine a s tým spojeným prílevom utečencov na naše územie, môže nastať situácia, potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre utečencov. Z uvedeného dôvodu Vám v prílohe zasielame materiál spracovaný Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, v ktorom sú uvedené základné informácie a postup pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska. Zároveň Vám v prílohe zasielame informačnú tabuľku, rozdelenia skupín osôb podľa nároku na zdravotnú starostlivosť, forma úhrady, spôsob preukázania sa osoby (doklad) a spôsob fakturácie. Kontakt pre prípadnú konzultáciu ohľadom zdravotnej starostlivosti poskytovanej cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska: Migračný úrad MV SR Pivonková 6 812 72 Bratislava tel. kontakt: 02/48 254 104; 02/48 254 112; 0908 799 933 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2 851 04 Bratislava tel. kontakt: 02/20 824 840 Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa síl a pevné zdravie! Mgr. Zuzana Sabolová, MPH poverená vedením odboru Odbor zdravotníctva Prešovský samosprávny kraj Prilohu: "Poskytnutie zdravotnej starostlivosti-utecenci-Ukrajina.docx" zobrazite kliknutím na https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=f512008dc4&I=0 Prilohu: "Cudzinci - uhrada.xlsx" zobrazite kliknutím na https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=f512008dc4&I=1